Περιτριγυρισμένοι από Επιστήμη:

Αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της
άτυπης μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

EN V Co-funded EN V Co-funded
EN V Co-funded
The Surrounded by Science project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement no. 101006349. This publication only reflects the author’s view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.